+371 26886120

​​Pie mums ir iespējams iegādāties Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS 
ceļojuma apdrošināšanas polises!

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK karte) vai
​Ceļojuma apdrošināšanas polise - atšķirība!

​​EVAK sniedz tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem (ne vienmēr tā ir tādā līmenī kā mēs to izprotam). EVAK darbojas Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonās dalībvalstīs kā arī Šveices Konfederācijā.

EVAK nesedz:

 • pacienta iemaksu (netiek atlīdzināta)
 • repatriācijas (transportēšanas) izdevumi pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
 • ​zobārstniecības izdevumi
 • pases apdrošināšana
 • avioreisu nesakritība
 • medicīnisko palīglīdzekļu iegādi
 • ceļojuma atcelšanu
 • ceļojuma pārtraukšanu
 • civiltiesisko atbildību
 • juridiskos izdevumus
 • ​u.c.
Citi medicīniskie pakalpojumi ir jāsedz saskaņā ar konkrētās valsts medicīnas iestāžu cenrādi.
EVAK var izmantot tikai valsts medicīnas iestādē. (Ja ir noticis nelaimes gadījums un ir nepieciešama ātra medicīniskās palīdzības sniegšana, persona tiks nogādāta tuvākajā medicīnas iestādē, kas var būt arī privāta klīnika, kura nepieņem EVAK.  Līdz ar to visas medicīniskās izmaksas personai būs jāsedz pašai.)
​Ceļojumu apdrošināšanas polise ir drošākais veids kā sevi pasargāt no neparedzētiem izdevumiem saslimšanas vai nelaimes gadījumā, bagāžas nozaudēšana vai aizkavēšanās, avioreisu nesakritība vai ceļojuma atcelšana, u.c.

Ceļojuma apdrošināšanas polise sedz:

 • pacienta iemaksu;
 • repatriācijas (transportēšanas) izdevumi pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
 • ​zobārstniecības izdevumi
 • pases apdrošināšana
 • avioreisu nesakritība
 • medicīnisko palīglīdzekļu iegādi
 • ceļojuma atcelšanu
 • ceļojuma pārtraukšanu
 • civiltiesisko atbildību
 • juridiskos izdevumus
 • ​u.c.
​​Pie mums iespējams iegādāties Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS ceļojuma apdrošināšanas polises, kuras pieņem visas medicīniskās iestādes (valsts vai privātās), kurām ir līgumattiecības ar Smile Assistance +371 67331122