+371 26886120

Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu, ceļojot uz kādu no Šengenas zonas valstīm vai ārpus tām

Datums: 09.03.2015 13:16
12 skatījumi
Bērnam, ceļojot uz kādu no Šengenas zonas valstīm, līdz ir jābūt derīgam ceļošanas dokumentam, proti, pase. Savukārt, ja bērns ceļo kopā ar vecākiem, bet vecāku ceļošanas dokumentā – pasē nav ieraksta par radniecību ar ceļojošo bērnu, kā arī gadījumos, kad bērns ceļo bez vecākiem (neatkarīgi no tā vai ceļojums notiek Šengenas zonas valstīs vai ārpus tām), līdzi ir jābūt bērna dzimšanas apliecībai un vismaz viena vecāka notariāli apstiprinātai pilnvarai.

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu"
https://www.vestnesis.lv/op/2017/128.22

Noteikumi:  http://likumi.lv/doc.php?id=214902
Informācija par bērna izceļošanas nosacījumiem varat iegūt:
Valsts Robežsardzē
 T.: 67075616, 67075718
e-pasts: od@rs.gov.lv
http://www.rs.gov.lv/index.php?top=0&id=1442